Thông tin liên hệ

Cách thức đặt hàng

CÁCH THỨC TÍNH ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

-  Đối với các mẫu đúng theo catalogue (đã post trên website: www.aothethao.com), đơn giá như đã niêm yết:      

Vải tốt: 90.000đ/bộ, 100.000đ/bộ, 110.000đ/bộ hoặc 120.000đ/bộ (tùy mẫu).

Vải cao cấp: 110.000đ/bộ, 120.000đ/bộ, 130.000đ/bộ hoặc 140.000đ/bộ (tùy mẫu).

-  Đối với các mẫu có kèm logo + thông tin công ty, đơn giá như đã niêm yết cộng thêm đơn giá in thêm. Đơn giá cụ thể cho từng vị trí in thêm như sau:

  • § 1: tên cầu thủ (+ 10.000đ/bộ)
  • § 2: số lưng & số quần (+ 10.000đ/bộ)
  • § 3: logo ngực (+ 5.000đ/bộ)
  • § 4: chữ bụng (+ 5.000đ/bộ)
  • § 5: logo tay (+ 5.000đ/bộ)

VD: Bạn đặt 01 bộ Real Madrid, mã số 949, vải tốt, in thêm logo ngực, tên cầu thủ, số lưng & số quần, đơn giá tính như sau: 90.000đ/bộ + (3 vị trí in thêm x 5.000đ/bộ) = 105.000đ/bộ.